FS Váh sa v posledných rokoch podarilo obnoviť pre javisko, prostredníctvom hudobno-tanečných vstupov, aj neznámy ľud. odev z Marikovej, Červeného Kameňa alebo Omšenia. 

V 2014 sa zúčastnil na celoštátnej súťažnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši a vystúpil aj na MFF Východná. V 2016 oslávil 45 rokov a pripravil celovečerný program “Veselie…” (v predpremiére, premiére i štefanskej repríze). V 2017 sa predstavil s rekonštrukciou zárieckej party v sprievode Mladuchy na PFS Detva. V 2018 získal na medzinárodnom festivale v chorvátskej Velikej Gorici ceny za celkový umelecký dojem a hudobné spracovanie. V rokoch 2019, 2021 a 2022 participoval na vydaní kalendárov z projektu HERBARIUM POPULI VAGI (Herbár ľudu Váhu), ktorý predstavuje ľudové odevy z Trenčianska. V 2019 sa predstavil aj v reprezentačnom programe „Z dolín Javorníkov“ na MFF Východná a absolvoval 3 medzinárodné festivaly – vo Francúzsku (s podporou FPU), Bielorusku a ČR. Na prelome 2019/2020 bol spolupracujúcim subjektom pri výstave ľudových odevov a umeleckých fotografií z projektu HERBARIUM POPULI VAGI na Trenčianskom hrade. V pandemickom roku 2020 stihol uskutočniť vo februári prehliadku súborov a skupín Trenčianskeho kraja „Folklór šitý do krásy“ v Divadle Púchov (v spolupráci s NOC, TSK, Mesto Púchov). Na prelome rokov 2020/2021 začal prípravy na 50. výročie vzniku súboru – celý proces brzdila svetová pandémia Covid-19. V organizácii výročia začal pokračovať na prelome rokov 2021/2022. V roku 2022 zrealizoval dve výmenné vystúpenia s FS Vrtek z Opavy a FS Javorník z Brna. A v októbri 2022 konečne zrealizoval celovečerné výročné predstavenie “Dolinami Spomienkami” k 50. výročiu založenia súboru (v predpremiére, premiére i vianočnej repríze). 

Váh pravidelne vystupuje na domácich púchovských podujatiach ako napr. Púchovský jarmok, Folklórny Púchov či fašiangy v meste a pod.. 
V repertoári súboru spracovávame hlavne ľudovú kultúru jedného z najrázovitejších regiónov, s vlastnými špecifickými tancami a melódiami, ktorým je Púchovská dolina (cepový, provjeslový, zeman, sotyšpolka a pod.), ale aj blízke okolie ako Maríková, Červený Kameň a Kostolec. Doplnený je tancami a hudbou aj z iných regiónov Slovenska (Zemplín, Šumiac, Suchá Hora, Myjava). 

Prostredníctvom OZ Folklórne Srdce Púchov sa zapája do grantových výziev, dotačných schém a možnosti čerpať podiel zo zaplatenej dane.

Tréningy a nábor

Trénujeme vždy v stredu a v piatok od 18:00 do 21:00.

Trénujeme v priestoroch na Námestí Slobody, vchod sa nachádza napravo od Country Saloon-u, na najvyššom poschodí.

Oficiálny nábor : bližší termín upresníme!

Kde nás najbližšie uvidíte?

10.02.  Fašiangy Púchov – Pochovávanie basy

30.04. Stavanie mája Púchov

01.05. Stavanie mája Park Rochus Uherské Hradiště ČR

07. – 09.06. Folklórny Púchov

15.06. Čerešňové slávnosti, Krivosúd-Bodovka

03. – 07.07. Macedónsko (Veles) festival

21. – 26.08. Taliansko (Gorizia) festival

07. – 08.09. Lidový rok Velká Bystřice festival ČR

21.09. Púchovský jarmok

Blog

Zo života Váhu…

Po niekoľko mesačnej individuálnej príprave, sme postupne zahajovali v menších skupinkách aj prípravu vonku podľa nastavených opatrení. Na našej krásnej sále sme sa pri veľkom spoločnom tréningu opäť stretli v máji po dlhých ôsmych mesiacoch. Naozaj nám to chýbalo a mali sme z toho veľkú radosť.          Prvé vystúpenie, po tak dlhej pauze, sme pred divákmi absolvovali na domácej …

VEDELI STE ŽE…?

Delegácia z Púchovskej doliny, konkrétne z obcí Vydrná a Záriečie/Mestečko sa v roku 1895 zúčastnila na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe, ktorej cieľom bolo predviesť život prostého českého a slovenského ľudu v (ešte) monarchii. Súčasťou výstavy boli zvykoslovné, krajinské, odevné a iné expozície.  Zbierky a ukážky hmotného materiálu boli zasielané priamo z regiónov a veľká …