Zo života Váhu…

Po niekoľko mesačnej individuálnej príprave, sme postupne zahajovali v menších skupinkách aj prípravu vonku podľa nastavených opatrení. Na našej krásnej sále sme sa pri veľkom spoločnom tréningu opäť stretli v máji po dlhých ôsmych mesiacoch. Naozaj nám to chýbalo a mali sme z toho veľkú radosť.

         Prvé vystúpenie, po tak dlhej pauze, sme pred divákmi absolvovali na domácej pôde 20.júna – na Dni otvorených dverí Púchovskej kultúry v budove divadla. Okrem výstúpenia sme tam mali inštalovanú edukatívnu výstava krojových súčastí, ktorú si v ten deň mohli návštevníci pozrieť obohatenú výkladom od nášho tanečníka Adama.

         V nedeľu 27.júna v amfiteátri v Lysej pod Makytou sa konal jubilejný 25.ročník podujatia Folklórna Lysá, kde sme sa predstavili ako hlavný hosť regionálneho programu, ktorý oslavoval 25 rokov folklórnych skupín doliny. V závere mesiaca sme sa mali zúčastniť v poľskom Elku na 18.World Folklore Festival RAINBOW, vzhľadom na vtedajšie opatrenia sme sa na festivale predstavili len online formou – videopozdravom a videoukážkami našej tvorby. Vtedajšia situácia nám tiež nedovolila vycestovať ani na Kopaničárske slavnosti do Starého Hrozenkova. 

         Víkend 21.-22.augusta, ale už bol nabitý. V sobotu poobede sme účinkovali na ilavskom folklórnom podujatí a nedeľné populudnie sme strávili už na detskom programe Púchovskej kultúry – Púchovské Kočkoviny, kde sa časť našich tanečníkov predstavila v netradičnej úlohe – na jednom zo siedmych stanovíšť skúšali šikovnosť detí – preskakovaním cez cepy. Ďaľší víkend patril účinkovaniu na lokálnom podujatí 700 rokov Dolnej Marikovej – deň obce s krstom knižnej monografie.

         Prvý septembrový víkend sme začali tanečným sústredením a skončili poďakovaním za úrodu v neďalekej Nimnici. Následujúci víkend patril 25.výročiu FSk Záriečanka, tá si nás pozvala ako hosťa účinkovať v ich slávnostnej akadémii, ktorá sa pri tejto príležitosti konala v púchovskom divadle.

         Súbor naposledy obohatil vystúpením septembrové slávnostné mestské zastupiteľstvo, kde boli in memoriam ocenení dvaja noví čestní občania mesta – p. Emília Čibenková a p. Milan Húževka, ktorí v roku 1971 stáli aj pri vzniku a prvotnom fungovaní našeho súboru.

         Zlá epidemilogická situácia a novonastavené opatrenia spôsobili, že tréningová činnosť bola v novembri opäť utlmená. Dúfame, že nie na taký dlhý čas ako pred rokom…

Herbarium Populi Vagi 2022

         Spolu s autorským tímom, etnológom PhDr. Richardom Benechom, umeleckým fotografom Michal Zahornacky Photography a grafikom Dominikom Hajkom, pokračuje spolupráca už na 4.časti kalendára Herbarium Populi Vagi (Herbár ľudu Váhu). Prvý diel 2019 bol venovaný ľudovému odevu strednej časti Stredného Považia od Dubnice nad Váhom po Považskú Bystricu. Druhý diel 2020 bol venovaný krojom dolnej časti od Dubnice nad Váhom po Starú Lehotu a získal ocenenie najkrajší nástenný kalendár. Tretí diel 2021 prezentoval ľudový odev Rajeckej doliny. Okrem kalendárov je súčasťou projektu aj tvorba zbierky veľkorozmerných obrazov reprezentujúcich sviatočný ľudový odev Trenčianskeho kraja, ktorej prvé časti, z rokov 2019 a 2020, už boli vystavované v objekte kasární na Trenčianskom hrade, či na Dubnickom folklórnom festivale. 

         Štvrtý diel pre rok 2022 práve čakáme na dodanie z tlačiarenskej firmy. Bude mapovať oblasť myjavských kopaníc a ich okolia na území Trenčianskeho kraja. Okrem Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Vrboviec, či Hrašného, tak svoj odev budú prezentovať aj mesto Stará Turá, obce Lubina, Bzince, Bošáca alebo Podolie. 

         Fotografovanie prebehlo 18.septembra v považskobystrickom ateliéri fotografa M. Zahornackého. V roli modelov sa predstavili tanečníci a muzikanti súboru. Na obliekanie do niekedy až storočných odevných kúskov dohliadali a usmerňovali miestni lokálpatrioti, ktorí s týmito krojmi merali cestu z kopaníc až do fotografického štúdia. Počas fotenia prebiehali obohacujúce debaty miestnych udržiavateľov tradícií s realizačným tímom (PhDr. Richardom Benechom a Mgr. Adamom Staňom). Členovia súboru si zas mohli ochytať a vyskúšať archaické kroje, a hlavne zapózovať v roli model-a/-ky pre nasledujúci ročník kalendára Herbarium Populi Vagi 2022, ktorý v priebehu prvej polovice mesiaca december by mal byť dostupný širokej verejnosti.

M.Rosina

VEDELI STE ŽE…?

Delegácia z Púchovskej doliny, konkrétne z obcí Vydrná a Záriečie/Mestečko sa v roku 1895 zúčastnila na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe, ktorej cieľom bolo predviesť život prostého českého a slovenského ľudu v (ešte) monarchii. Súčasťou výstavy boli zvykoslovné, krajinské, odevné a iné expozície. 

Zbierky a ukážky hmotného materiálu boli zasielané priamo z regiónov a veľká časť z nich bola aj darovaná archívom v Prahe. Vstupné na výstavu stálo 40 krajciarov, v nedeľu a sviatok 30 krajciarov, detské vstupné 20 krajciarov alebo bolo možné si zakúpiť permanentku za 3 zlatky. 

Na priložených fotografiách môžete vidieť spomínané delegácie z našej doliny, ale aj zástupcov iných regiónov v ešte archaických formách odevu z konca 19. storočia. A čo okrem odevu predviedli obyvatelia nášich obcí? No predsa ikonický trojhlasný zborový spev Púchovskej doliny. 

Identifikujete na fotografiách aj zastupiteľov z iných obcí Považia? 🙂

-Adam Staňo-

Plagát národopisnej výstavy bol dokonca aj námetom na román Wiilama Rittera, kde priamo spomína obec Záriečie.

Román v dvanástich kapitolách pojednáva o slovenskom dievčati Aničke Baňarkoveej, ktorá slúži vo Viedni, aby si zarobila na veno. Jedného dňa je hrdinka očarovaná mladým mládencom na plagáte, v ktorom vidí „Juru v kroji svého plemene, v kroji vesnice Zariečie v Púchovském údolí“ a pomenuje si ho pre seba “Jankom”. Do postavy z plagátu sa zamiluje, vidí v ňom „něžného vesničánka“, „roztomilou, životnou postavu“, „s jedním okem menším než druhé“. Postava z plagátu hrdinku nabáda a nakoniec aj prehovorí, aby sa vrátila domov, kam jej jej srdce ťahá.

Ajkeď je sporné, či práve mládenec na plagáte je skutočne inšpirovaný odevom zo Záriečia, rozhodne nesie na sebe prvky odevu Púchovskej doliny a Valašska, no podobne vyšívaná košeľa v tom období nie je v Púchovskej doline zaznamenaná.