VEDELI STE ŽE…?

Delegácia z Púchovskej doliny, konkrétne z obcí Vydrná a Záriečie/Mestečko sa v roku 1895 zúčastnila na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe, ktorej cieľom bolo predviesť život prostého českého a slovenského ľudu v (ešte) monarchii. Súčasťou výstavy boli zvykoslovné, krajinské, odevné a iné expozície. 

Zbierky a ukážky hmotného materiálu boli zasielané priamo z regiónov a veľká časť z nich bola aj darovaná archívom v Prahe. Vstupné na výstavu stálo 40 krajciarov, v nedeľu a sviatok 30 krajciarov, detské vstupné 20 krajciarov alebo bolo možné si zakúpiť permanentku za 3 zlatky. 

Na priložených fotografiách môžete vidieť spomínané delegácie z našej doliny, ale aj zástupcov iných regiónov v ešte archaických formách odevu z konca 19. storočia. A čo okrem odevu predviedli obyvatelia nášich obcí? No predsa ikonický trojhlasný zborový spev Púchovskej doliny. 

Identifikujete na fotografiách aj zastupiteľov z iných obcí Považia? 🙂

-Adam Staňo-

Plagát národopisnej výstavy bol dokonca aj námetom na román Wiilama Rittera, kde priamo spomína obec Záriečie.

Román v dvanástich kapitolách pojednáva o slovenskom dievčati Aničke Baňarkoveej, ktorá slúži vo Viedni, aby si zarobila na veno. Jedného dňa je hrdinka očarovaná mladým mládencom na plagáte, v ktorom vidí „Juru v kroji svého plemene, v kroji vesnice Zariečie v Púchovském údolí“ a pomenuje si ho pre seba “Jankom”. Do postavy z plagátu sa zamiluje, vidí v ňom „něžného vesničánka“, „roztomilou, životnou postavu“, „s jedním okem menším než druhé“. Postava z plagátu hrdinku nabáda a nakoniec aj prehovorí, aby sa vrátila domov, kam jej jej srdce ťahá.

Ajkeď je sporné, či práve mládenec na plagáte je skutočne inšpirovaný odevom zo Záriečia, rozhodne nesie na sebe prvky odevu Púchovskej doliny a Valašska, no podobne vyšívaná košeľa v tom období nie je v Púchovskej doline zaznamenaná.