FS Váh sa v posledných rokoch podarilo obnoviť pre javisko, prostredníctvom hudobno-tanečných vstupov, aj neznámy ľud. odev z Marikovej, Červeného Kameňa alebo Omšenia. 

V 2014 sa zúčastnil na celoštátnej súťažnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši a vystúpil aj na MFF Východná. V 2016 oslávil 45 rokov a pripravil celovečerný program “Veselie…” (v predpremiére, premiére i štefanskej repríze). V 2017 sa predstavil s rekonštrukciou zárieckej party v sprievode Mladuchy na PFS Detva. V 2018 získal na medzinárodnom festivale v chorvátskej Velikej Gorici ceny za celkový umelecký dojem a hudobné spracovanie. V rokoch 2019, 2021 a 2022 participoval na vydaní kalendárov z projektu HERBARIUM POPULI VAGI (Herbár ľudu Váhu), ktorý predstavuje ľudové odevy z Trenčianska. V 2019 sa predstavil aj v reprezentačnom programe „Z dolín Javorníkov“ na MFF Východná a absolvoval 3 medzinárodné festivaly – vo Francúzsku (s podporou FPU), Bielorusku a ČR. Na prelome 2019/2020 bol spolupracujúcim subjektom pri výstave ľudových odevov a umeleckých fotografií z projektu HERBARIUM POPULI VAGI na Trenčianskom hrade. V pandemickom roku 2020 stihol uskutočniť vo februári prehliadku súborov a skupín Trenčianskeho kraja „Folklór šitý do krásy“ v Divadle Púchov (v spolupráci s NOC, TSK, Mesto Púchov). Na prelome rokov 2020/2021 začal prípravy na 50. výročie vzniku súboru – celý proces brzdila svetová pandémia Covid-19. V organizácii výročia začal pokračovať na prelome rokov 2021/2022. V roku 2022 zrealizoval dve výmenné vystúpenia s FS Vrtek z Opavy a FS Javorník z Brna. A v októbri 2022 konečne zrealizoval celovečerné výročné predstavenie “Dolinami Spomienkami” k 50. výročiu založenia súboru (v predpremiére, premiére i vianočnej repríze). 

Váh pravidelne vystupuje na domácich púchovských podujatiach ako napr. Púchovský jarmok, Folklórny Púchov či fašiangy v meste a pod.. 
V repertoári súboru spracovávame hlavne ľudovú kultúru jedného z najrázovitejších regiónov, s vlastnými špecifickými tancami a melódiami, ktorým je Púchovská dolina (cepový, provjeslový, zeman, sotyšpolka a pod.), ale aj blízke okolie ako Maríková, Červený Kameň a Kostolec. Doplnený je tancami a hudbou aj z iných regiónov Slovenska (Zemplín, Šumiac, Suchá Hora, Myjava). 

Prostredníctvom OZ Folklórne Srdce Púchov sa zapája do grantových výziev, dotačných schém a možnosti čerpať podiel zo zaplatenej dane.

Tréningy a nábor

Trénujeme vždy v stredu a v piatok od 18:00 do 21:00.

Trénujeme v priestoroch na Námestí Slobody, vchod sa nachádza napravo od Country Saloon-u, na najvyššom poschodí.

Oficiálny nábor : bližší termín upresníme!

Kde nás najbližšie uvidíte?

28.1.2023 Ples Gymnázium Púchov

18.2.2023 Pochovávanie basy Púchov

30.4.2023 Stavanie mája Púchov

20.5.2023 Slezské dny Dolní Lomná, ČR

11.6.2023 Folklórny Púchov

15.7.2023 Gavlovičovo Pruské

18.-23.7.2023 Schagen, Holandsko – festival

26.-27.8.2023 Frenštátske slavnosti, ČR

Blog

Zo života Váhu…

Po niekoľko mesačnej individuálnej príprave, sme postupne zahajovali v menších skupinkách aj prípravu vonku podľa nastavených opatrení. Na našej krásnej sále sme sa pri veľkom spoločnom tréningu opäť stretli v máji po dlhých ôsmych mesiacoch. Naozaj nám to chýbalo a mali sme z toho veľkú radosť.          Prvé vystúpenie, po tak dlhej pauze, sme pred divákmi absolvovali na domácej …

VEDELI STE ŽE…?

Delegácia z Púchovskej doliny, konkrétne z obcí Vydrná a Záriečie/Mestečko sa v roku 1895 zúčastnila na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe, ktorej cieľom bolo predviesť život prostého českého a slovenského ľudu v (ešte) monarchii. Súčasťou výstavy boli zvykoslovné, krajinské, odevné a iné expozície.  Zbierky a ukážky hmotného materiálu boli zasielané priamo z regiónov a veľká …